Ik heb een vraag
Adresgegevens
Dokter van Dalelaan 12
3851 JB Ermelo
0341 – 799 909 Contact Ik heb een vraag
Puber

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. De school informeert de leerplichtambtenaar wanneer een scholier mogelijk ongeoorloofd verzuimt en stelt dan een onderzoek in.

Schoolverzuim

De leraren op school houden lijsten bij van welke leerlingen in de les aanwezig zijn en wie absent is. Leerlingen mogen niet zonder duidelijke reden van school wegblijven. In bijzondere gevallen kan de school een leerling toestemming geven om van school te verzuimen. Informatie hierover vind je in de schoolgids.

Melding van verzuim

Elk verzuim moet aan school worden gemeld. Als een leerling 16 uur of meer ongeoorloofd verzuimt in 4 weken moet de school dat aan de leerplichtambtenaar melden. Deze praat met de jongere en de ouders om te zien of het gaat om verzuim en wat ze samen kunnen doen.

Voor de rechter

Als de school, de ouders, of de leerling zich niet aan de wet houden, kan de leerplichtambtenaar een sanctie opleggen. Meer informatie over de leerplichtambtenaar vind je op Rijksoverheid.nl.

Betrouwbare bron Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Hoe kunnen we je helpen? Bel ons op 0341 – 799 909 of stel hier je vraag