Ik heb een vraag
Adresgegevens
Dokter van Dalelaan 12
3851 JB Ermelo
0341 – 799 909 Contact Ik heb een vraag
Peuter

Verstandelijke ontwikkeling

Hoe groter ze worden, hoe beter kinderen de wereld om zich heen leren begrijpen. Hun geheugen wordt beter, zodat ze dingen kunnen onthouden, en ze leren oplossingen bedenken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bedenken dat ze op een stoel kunnen klimmen om iets te pakken waar ze niet bij kunnen.

Denken

Denken heeft te maken met taal, met begrijpen, met onthouden en met het oplossen van ‘probleempjes’. Hoe meer ervaringen kinderen opdoen, hoe meer ze gaan begrijpen en onthouden.

Waardoor kunnen kinderen leren?

Kinderen zijn in staat om te leren doordat hun geheugen zich ontwikkelt en doordat ze abstracter gaan denken en leren informatie in te delen. Ze leren ook door te kijken naar wat de mensen om hen heen doen, en dat na te doen. Dat leren gebeurt trouwens alleen als volwassenen iets doen of zeggen wat aansluit op het begripsvermogen en de bestaande kennis van het kind op dat moment.

Hoe verloopt het leerproces?

Leren is een proces dat te maken heeft met het denkvermogen en met het verwerken van informatie. Kinderen verwerken de informatie die ze krijgen. Dat wil zeggen dat ze informatie opslaan, ordenen, verbanden leggen met wat ze al weten en de informatie toepassen in nieuwe situaties.

Voorbeeld

Sam kent het begrip ‘vogel’ en hij weet al dat vogels vliegen. Nu ziet hij een vliegtuig in de lucht en roept ‘vogel’. Zijn vader vertelt hem dat dit een vliegtuig is. Het woord ‘vliegtuig’ wordt in de hersenen van Sam opgeslagen bij ‘dingen die kunnen vliegen’. Hij heeft iets geleerd en kan het ook toepassen. De volgende dag ziet hij een vliegtuig en roept ‘tietuig’.

Eigen tempo in denkontwikkeling

Alle kinderen maken dezelfde denkontwikkeling door, ieder kind in een eigen tempo. Aanleg speelt hierbij een rol, maar ook de manier waarop ouders hun kinderen in alledaagse situaties in en om het huis uitdagen om na te denken.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Betrouwbare bron Deze informatie is met zorg ontwikkeld door Stichting Opvoeden.nl.
Hoe kunnen we je helpen? Bel ons op 0341 – 799 909 of stel hier je vraag