redhead-ge6aa2188c_1280 redhead-ge6aa2188c_1280

Initiatieven

Samen Positief Opvoeden 

In de gemeente Ermelo wordt gewerkt aan het versterken van informele opvoedkracht. Vrijwilligers kunnen worden ingezet om ouders te helpen bij het leren versterken van hun opvoedvaardigheden.

Veel ouders en jeugdigen (0 t/m 23 jaar) zijn aangesloten bij een kerk, welzijnswerk, scouting- en/of een (sport)vereniging. Hierbij zijn veel vrijwilligers betrokken die een zijn rolmodel kunnen zijn voor kinderen en ouders, ook hebben deze vrijwilligers een signaleren rol.

Deze vrijwilligers zijn onmisbare partners voor het versterken van opvoedkracht rond gezinnen.

"Centrum voor Jeugd en Gezin" Ermelo organiseert voor verenigingen en kerken de  workshop “Samen Positief Opvoeden werkt".

Er wordt gewerkt vanuit de 5 Principes van Positief opvoeden: 

  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • Grenzen stellen op een opbouwende manier
  • Realistische verwachtingen hebben
  • Goed voor jezelf zorgen

Je kunt leren hoe je nog beter met kinderen en tieners binnen jouw kerk, vereniging, club of andere instelling kunt omgaan en hierin het verschil kan maken.

Verder kan een organisatie die gerund wordt door en met vrijwilligers contact opnemen met het CJG bij opvoedkundige vragen, meedenken in lastige situaties, thema-onderwerpen, present zijn tijdens activiteiten voor het geven van informatie/ als vraagbaak.

Voor meer informatie kun je terecht bij: info@cjgermelo.nl

Heb je een vraag? Bel ons op 0341 – 799 909 of neem online contact op