Blog: Op school praten over seksualiteit… Is dat echt nodig?

Op school praten over seksualiteit… Is dat echt nodig?

Als je als ouder met je kind praat over seksualiteit, is dat goed voor je kind. Dat is in ieder geval wat onderzoek laat zien. Tegenwoordig is het zo dat ook de basisschool verplicht aandacht moet geven aan seksualiteit. Maar dat kan best even wennen zijn. En dat is logisch. Seksualiteit is immers privé en persoonlijk. Hoe we ermee omgaan én hoe we erover praten verschilt tussen mensen. Je hebt je kaders en de dingen die je belangrijk vindt om over dit onderwerp mee te geven.

Maandag 19 maart start de Week van de Lentekriebels. Dat is een themaweek waarin er lessen over seksualiteit worden gegeven. Ook sommige van de basisscholen in deze regio doen hier aan mee. Weet je als ouder al of de school van jouw kinderen meedoet? En met welke methode ze werken? Misschien heb je moeite met bepaalde onderwerpen of thema’s die aan bod komen of de manier waarop dit aan bod komt. Praten over zelfbevrediging? Een anticonceptietentoonstelling organiseren? Het zijn expliciete onderwerpen waar niet iedere ouder, leerkracht en leerling zich prettig bij voelt. Met de klas naar Dokter Corrie kijken en lachen om grapjes over seks? Ook dat hoeft niet jouw stijl te zijn. Daar komt bij dat we van bovenstaande ook niet weten óf het effectief is en of dit kinderen écht helpt bij het maken van veilige keuzes.

Wat belangrijk is, is dat jij als ouder hierover met de school in gesprek gaat. En dat de school hier de ouders bij betrekt. Welke thema’s zijn voor hen belangrijk? Welke onderwerpen laten ze aan bod komen en op welke manier doen ze dat? Zo ontdekken jullie dat jullie beiden hetzelfde voor ogen hebben: het welzijn van jouw zoon of dochter.

Geeft de basisschool aandacht aan seksualiteit, dan biedt dat ook voor jou de kans over de onderwerpen door te praten. En dat is positief, want dat gesprek tussen ouders en kind: dáárvan weten we zeker dat dat kinderen bescherming biedt.

Tip: Er is een nieuwe lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs Veiligwijs beschikbaar. (Ook te gebruiken in de kinderopvang…) Veiligwijs vertrekt vanuit een waardegerichte benadering waarbij Respect, Liefde, Zorg en Veiligheid centraal staan. Door de persoonsgebonden docentenhandleiding wordt er tegelijk geïnvesteerd in de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Kijk op www.veiligwijs.nl en vraag een gratis proefles aan.

Arjet Borger (1982) is gezondheidswetenschapper en oprichter van de Care for Sexuality Foundation. Ze werkt als schrijver, spreker en adviseur en schreef onder andere de boeken Seks voor iedereen (2018) en Saar en Jop praten over seksualiteit (2012).