Buurtgezinnen

Het concept Buurtgezinnen is in opbouw en zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 van start gaan. Aanmelden kan te zijner tijd via de organisatie Buurtgezinnen.

Lees hier onder meer:

Steungezinnen bieden alledaagse hulp

ERMELO – Er komt een nieuw vangnet in Ermelo: Buurtgezinnen. Dit initiatief is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken, worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk.

Door de coronapandemie zijn juist de kwetsbare gezinnen getroffen. Door inzet van steungezinnen kunnen kwetsbare gezinnen weer op adem komen na een stressvolle periode en de regie over hun eigen leven terugkrijgen. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

Vangnet

De samenleving, de wijk, de buurt, de straat is de plaats waar een kind opgroeit en waar de ouder(s) ingebed zijn. Een sterke wijk, buurt of straat biedt een enorm vangnet. Daar kunnen ouders en kinderen op leunen (normaliseren). In de gemeente Ermelo zijn we hard bezig dat verder te versterken. Vanuit de doorontwikkeling Wijkgericht Werken zijn verschillende ambities vastgesteld, die hieraan bijdragen. In het kader van de opgave Kansrijk opgroeien is het van belang om voldoende steun bij opvoeden vanuit de samenleving te stimuleren en waar nodig te faciliteren. In Ermelo zijn al een aantal initiatieven, gericht op steun aan lotgenoten, zoals MIM (moeders informeren moeders) en steunpunt huilbaby’s, opgezet door twee moeders die hier ervaring mee hebben. Wat er nog ontbreekt is een aanbod van steungezinnen voor gezinnen die door omstandigheden (tijdelijk) niet voldoende draagkracht hebben om hun kind(eren) te bieden wat nodig is. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Vaak moet men nu terugvallen op jeugdhulpvoorzieningen (logeerhuizen, zorgboerderijen, deeltijd pleegzorg, etc) of kinderopvang via sociaal medische indicaties. Met het project Buurtgezinnen wil de gemeente Ermelo dit voorkomen. De organisatie Buurtgezinnen voert dit project uit.

Inzet

Het project Buurtgezinnen biedt een passend aanbod op de vragen die binnenkomen bij het Centrum Jeugd en Gezin. Al enige tijd bestaat vanuit het CJG de wens om te starten met het aanbod van steungezinnen. Regelmatig komen er vragen binnen die goed opgelost zouden kunnen worden door inzet van een steungezin.