Kindermonitor 2021

Wat is de Kindermonitor?

De Kindermonitor is een grootschalig vragenlijstonderzoek van de GGD onder ouders van 0-12 jarige kinderen. Wij vragen ouders om een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid, leefstijl, welzijn, sociale en fysieke omgeving van de kinderen en over de opvoeding. We werken hiervoor samen met de andere JGZ-organisaties in onze regio: Vérian, Icare JGZ, Yunio en CJG Apeldoorn. De Kindermonitor wordt in het najaar van 2021 uitgezet.

Waarom wordt de Kindermonitor uitgevoerd?

De GGD voert de Kindermonitor sinds 2009 elke vier jaar uit in opdracht van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland. Het is een verplichte GGD-taak op grond van de Wpg (Wet publieke gezondheid). De gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek onder andere om hun gezondheids- en jeugdbeleid te ontwikkelen.

Ouders kunnen aan het einde van de vragenlijst aangeven of zij adviezen willen lezen over negen gezondheidsthema’s, zoals voeding, seksuele ontwikkeling, spraak en taal en mentale gezondheid. Het gaat om positief geformuleerde tips over concreet/veranderbaar gedrag. Verder wordt verwezen naar bestaande betrouwbare websites en/of apps.

Hoe worden ouders geworven?

We selecteren via de gemeentelijke basisadministratie (random) 33.000 adressen van ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, verspreid over onze hele regio. De geselecteerde ouders krijgen in begin oktober per post een brief op hun huisadres, met een uitleg over het onderzoek en een link en QR code naar de digitale vragenlijst.

Ouders die de online vragenlijst hebben ingevuld maken kans op een prijs. Dit zorgt voor een extra prikkel om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast worden ouders via de sociale media-kanalen van de GGD en JGZ-organisaties en een persbericht in de huis aan huisbladen geïnformeerd over de Kindermonitor om de publiciteit en daarmee hopelijk de respons te vergroten.

NB. Het is goed om te weten dat basisscholen in 2017 een grote rol hadden bij de werving van ouders voor deelname. We vroegen scholen toen om de link naar de online vragenlijst naar alle ouders te mailen. Dit jaar kiezen we niet voor deze wervingsmethode, omdat dit veel werk voor de GGD en de scholen opleverde en niet alle scholen toen de link hebben gemaild.

Wat kunnen professionals doen?

We vragen jullie om deze informatie over de Kindermonitor te lezen, zodat jullie eventuele vragen van samenwerkingspartners (op hoofdlijnen) kunnen beantwoorden. Voor ingewikkelder vragen kunnen jullie verwijzen naar de epidemiologen/onderzoekers van de GGD (onderzoek@ggdnog.nl). Voor ouders is er straks een helpdesk beschikbaar waar ze terecht kunnen met vragen.

Hoe worden scholen geïnformeerd?

Scholen worden voor de start van het onderzoek door jullie via de relatiegesprekken geïnformeerd over de Kindermonitor. Ook worden de scholen bij aanvang en na afloop geïnformeerd via de nieuwsbrief van de Gezonde School.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

In de loop van 2022 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Uiteraard worden jullie ook hierover geïnformeerd.

kindermonitor.jpg