Partnership Meeting 2019 een groot succes

De Partnership Meeting van 9 mei is een groot succes geworden, ruim 70 gasten hebben elkaar kunnen ontmoeten. Na de aftrap door de wethouder Hans de Haan, die de rol van het CJG in Ermelo duidelijk als de centrale toegang tot de jeugdhulp ziet,  hebben 20 gasten in een pitch van 90 seconden kunnen vertellen waarom zij dit werk dagelijks doen. Het is heel mooi om te horen hoeveel vrijwilligers en professionals  met heel hun hart deze missie oppakken. Al met al mogen we als we afgaan op de geluiden van de deelnemers, terugkijken op een goede middag. Wij hopen dit het volgende jaar weer te kunnen organiseren.

Iedereen bedankt voor haar of zijn bijdrage!

pm1 pm2 pm3 pm4