resultaten onderzoeksstage CJG Ermelo

Marin, Marthijn en Annelies, 3 HBO-V studenten van de Viaa, hebben een onderzoeksstage gedaan in Ermelo. Hun onderzoeksvraag luidde:
Hoe kunnen de jeugdprofessionals van Icare Jeugdgezondheidszorg aansluiten bij de behoeften met betrekking tot opvoedingsondersteuning van ouders/verzorgers met kinderen tussen de nul tot vier jaar?

Samenvatting van het onderzoek naar de behoeften van ouders op het gebied opvoedingsondersteuning bij Icare Jeugdgezondheidszorg Ermelo Aanleiding In 2015 is de Jeugdwet van start gegaan. Deze Jeugdwet heeft een aantal uitgangspunten, waaronder het vergroten van de regie van ouders, het versterken van netwerken en het zo snel mogelijk starten met zorg en ondersteuning van gezinnen. Hierdoor is de aandacht voor groepsinterventies toegenomen. Dit is een van de redenen waarom Icare Jeugdgezondheidszorg in Ermelo Centering Ouderschap heeft opgestart. Echter is dit niet goed van de grond gekomen. Daarom geeft dit adviesrapport de ervaringen en behoeften van ouders op het gebied van opvoedingsondersteuning weer. Er is onderzocht of de behoeften van ouders met kinderen van nul tot vier jaar aansluiten bij het aanbod van het consultatiebureau in Ermelo.

Vraagstelling Uit de interviews met de stakeholders in de oriëntatiefase, de resultaten van het literatuuronderzoek en door regelmatig terug te koppelen met de opdrachtgevers, is de volgende hoofdvraag voor het adviesrapport opgesteld: ‘Hoe kunnen de jeugdprofessionals van Icare Jeugdgezondheidszorg aansluiten bij de behoeften met betrekking tot opvoedingsondersteuning van ouders/verzorgers met kinderen tussen de nul tot vier jaar?’

Methode De onderzoekdata zijn verkregen door middel drie focusgroepen, drie semigestructureerde individuele interviews en drie observaties op de werkvloer.

Resultaten en conclusie Zowel uit de focusgroepen en de diepte-interviews zijn er een aantal thema´s naar voren gekomen. Het eerste thema is ‘bereikbaarheid’. Vanuit de focusgroepen is gebleken dat het lastig is om het consultatiebureau te bereiken, maar dat het wel een laagdrempelige instelling is voor kleine vragen. Het tweede thema is ‘aanbod’. Het is gebleken dat onder de ouders dat het aanbod binnen het consultatiebureau voor een groot deel niet duidelijk is. Het derde thema is ‘groepsbijeenkomsten en/of individueel’. Hierin is naar voren gekomen dat de meningen verdeeld zijn over groepsbijeenkomsten als vervanging van de individuele consulten, maar dat ouders met één of twee kinderen wel behoefte hebben aan het delen van ervaringen. De jeugdprofessionals zien mogelijkheden op dit gebied.

Adviezen Het eerste advies betreft dat het consultatiebureau bekend, bereikbaar en bruikbaar moet zijn. Dit kan worden gedaan door medewerkers bij de meldcentrale te scholen of rechtstreeks een telefoonverbinding te hebben met het consultatiebureau in Ermelo. Ten tweede dient Icare JGZ het aanbod van het consultatiebureau kenbaar te maken door middel van een wegwijzer. Het is verstandig om het aanbod ook op gemeentelijk niveau te verduidelijken. Tevens geeft dit advies ouders de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Ten derde adviseren de onderzoekers om opnieuw te beginnen met Centering Ouderschap, omdat er behoefte is aan contact met andere ouders en het delen van ervaringen. Daarnaast wordt er geadviseerd om thema-avonden te organiseren, wat voor een vrijblijvende en laagdrempelige manier

van informatievoorziening kan zorgen. Hierdoor wordt het aanbod niet alleen individueel, maar ook groepsgericht.

studenten.png